Hoe werken wij aan uw project?

BOUWEN begint met uw IDEE... 

Van Gameren is actief op het brede terrein van bouwkundige werkzaamheden: Nieuwbouw, Onderhoud & Renovatie. Als opdrachtgever bent u uiteraard verzekerd van de hoogste kwaliteit in uitvoering. Maar ook in de trajecten daarvoor en daarna. Dit uit zich in inzichtelijke planningen, duidelijke afspraken en een efficiënte werkwijze. Steeds met het doel om binnen de gestelde kaders qua tijd en financiën tot het beoogde eindresultaat te komen. Wij richten ons daarbij ook op het bedenken van alternatieve werkmethodes die de overlast verkleinen en die vaak ook lagere kosten voor opdrachtgevers inhouden. Het belang van de bewoner/gebruiker speelt hierbij een essentiële rol.

TROTS op KWALITEIT

Van Gameren bouwt met respect voor klanten en de omgeving. Wij communiceren op een heldere manier, wij maken duidelijke offertes en we kennen een no-nonsense aanpak. Ons personeel is altijd bereid een stap extra te zetten voor u. Van Gameren levert een bijdrage aan het milieu door duurzame oplossingen actief aan te bieden.

Als we een project uitvoeren zijn we bij u thuis te gast. Maar we willen ook graag geziene gasten zijn. Daarom informeren we u optimaal tijdens de bouwwerkzaamheden.

Een bouwproces is een complex proces. Om dit goed te stroomlijnen is communicatie van wezenlijk belang.

Bouwen, onderhouden of renoveren is niet enkel een technische zaak. Op korte termijn veroorzaakt nieuwbouw-, onderhoud of renovatie vooral overlast. Het is een tijdelijke en onvermijdelijke inbreuk op de privacy. Een ingrijpende verandering op het dagelijkse leven. Het is ook een moment waarop persoonlijk contact mogelijk is, een moment van aandacht. En dat is in de huidige, individualistische maatschappij niet meer zo vanzelfsprekend.

Wij zijn betrouwbaar, hebben gedegen kennis, zijn te begrijpen, zijn denkers die doen, zijn slagvaardig, en zijn duurzaam. 

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?.