Restauratie van historische panden

Restauratie van gebouwen wordt alleen overwogen als het gaat om een gebouw met een cultuurhistorische waarde die functioneel volledig in tact moet blijven. bv. een stadhuis, een kerk, een begijnhof, een molen, een kasteel, ... bijna altijd kan men hier beroep doen op subsidies en de hulp van monumentenzorg.

Voor deze restauraties wordt veel geld uitgetrokken, en er komen verschillende disciplines van allerhande restauratoren aan te pas. De werken worden meestal opgesplitst in fasen en in een binnen- en een buitenrestauratie. Alles wordt heel nauwkeurig gevolgd door de staat en geïnventariseerd, zodat elke stap zo nodig kan worden teruggedraaid. 

In veel gevallen betrekken wij ons zusterbedrijf Van Gameren Interieurbouw bij de restauratie werkzaamheden. 

  

Klik hier voor foto´s van Restauratie Stoeterij Buitenzorg te Bemmel

Klik hier voor foto´s van Restauratie Cafetaria Moos te Bemmel

Klik hier voor foto´s van Restauratie van Fort Pannerden te Doornenburg