Renovatie

Van Gameren is actief op een breed terrein van de woningmarkt. Naast woningbouwcorporaties werkt Van Gameren sinds jaar en dag ook voor institutionele beleggers, de (semi)overheid en de particuliere markt.

Op deze website treft u een aantal praktijkcases aan die u een indruk geven van de breedte van ons werkterrein. Het gaat hierbij met name om renovatie- en onderhoudswerkzaamheden op grotere schaal en van diverse aard.
Een bouwwerk herstellen en of ruimtelijk herindelen en of voorzien van hedendaags comfort opdat het opnieuw optimaal bruikbaar is voor hedendaags gebruik.

In tegenstelling tot nieuwbouw wordt met minder materiële ingrepen een ruimte herbruikbaar gemaakt. Vanuit dat oogpunt is renovatie het spaarzaam omgaan met bouwmaterialen en ruimte.

Bekijk onze projecten >