Gedragregels

Een overzicht van onze algemene gedragregels en algemene bouwplaatsregels voor onze medewerkers op de werkvloer: 

 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

 1. Wij proberen privé en zakelijk zoveel mogelijk te scheiden. We bellen enkel als het functioneel is;
 2. Wij parkeren voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 3. Als vakman stellen wij ons voor aan de klant. We vertellen wat we komen uitvoeren en melden het als we weg gaan bij de klant;
 4. Wij zijn herkenbaar en representatief gekleed en hebben een verzorgd uiterlijk;
 5. Wij melden eventueel geconstateerde cq. veroorzaakte schade direct aan u en maken daarvan rapport op;
 6. Wij vloeken niet, onthouden ons van grof taalgebruik en spreken voorbijgangers/ bewoners niet onnodig aan;
 7. Wij roken niet op de werkplek binnen en in afgesloten ruimtes en gebruiken uiteraard geen alcohol en drugs tijdens de werktijden;
 8. Waar nodig dekken wij alles goed af;
 9. Wij dragen bij het naar beginnen gaan onze overschoenen, en gebruiken een kleed om op te werken en gereedschap op te leggen;
 10. De radio mag alleen op een geluidsniveau spelen dat acceptabel is voor de omgeving;
 11. Er mag, m.u.v. noodsituaties, niet privé gebeld worden tijdens werktijden;
 12. Wij zorgen ervoor dat er geen restafval (verpakkingsmaterialen, enz) achterblijft. 's Avonds is alles opgeruimd. Elke dag opnieuw!.
 13. In geval van binnenwerkzaamheden informeren wij u bij vertrek of en zullen wij vragen of alles naar tevredenheid is afgehandeld. Als dit niet het geval is, dan kijken we hoe we dit kunnen oplossen

 

ALGEMENE BOUWPLAATSREGELS VOOR BOUWWERKEN

MELDEN BIJ DE UITVOERDER/ VOORMAN/TIMMERMAN
 1. Bezoekers en nieuwe bouwplaatsmedewerkers dienen zich te melden bij de uitvoerder/ voorman/ timmerman
GEBRUIK KLEED- , SCHAFTGELEGENHEID EN TOILET EN OPSLAG CONTAINERS ENZ.
 1. De kleed-, was-, toilet- en schaftgelegenheid netjes houden en geen materialen en / of gereedschappen in deze gelegenheden opslaan.
 2. Het afval in de daarvoor bestemde afval- of asbakken deponeren.
 3. Jassen en dergelijke aan de kapstokken hangen.
 4. De E.H.B.O.-koffer staat in de werkbus.
 5. Bouwafval en dergelijke op aanwijzing van de uitvoerder in de daarvoor bestemde containers deponeren.
 6. Het afval wordt zoveel als mogelijk gescheiden ingezameld.
WERKEN BIJ DE KRAAN OF IN DE NABIJHEID HIERVAN
 1. Onbevoegden mogen zich niet onder het bereik van de kraan begeven. Onbevoegd zijn alle personen die niet noodzakelijkerwijs onder het bereik moeten werken dan wel aanwezig zijn.
 2. Houd de kraan altijd in de gaten en zorg ervoor dat de machinist je altijd kan zien.
OPSLAG MATERIEEL / MATERIAAL
 1. Opslag van materieel en materiaal altijd in overleg met de uitvoerder.
 2. Opslag altijd volgens voorschrift leverancier.
ORDE EN NETHEID
 1. Houd de werkplek en bouwplaats schoon.
 2. Ieder ruimt na afloop van zijn werkzaamheden vóór het verlaten van de werkplek deze op.
 3. Ieder dient respect te tonen voor een ander zijn werk: d.w.z. beschadig c.q. bevuil niet de reeds gereedgekomen onderdelen.
 4. De werktijden zijn van 07:30 t/m 16:15uur, de schafttijden van Van Gameren zijn van 09:00 t/m 09:15 en van 12:30 t/m 13:00 uur.
 5. Wanneer onder c.q. nevenaannemers andere werktijden willen hanteren dan kan dit uitsluitend in overleg met de uitvoerder.
GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN
 1. Het dragen van veiligheidsschoenen op de bouwplaats is verplicht.
 2. Tijdens de ruwbouwfase is het dragen van helmen verplicht, het einde van de ruwbouwfase wordt door de projectleider aangegeven.
 3. Bij werkzaamheden waarbij geluid van meer dan 80 dB wordt geproduceerd is het dragen van gehoorbescherming voor alle medewerkers in de omgeving van de geluidsbron verplicht.
 4. Bij werkzaamheden waarbij stof, rondvliegende spaanders en gruis vrijkomen is het dragen van oogbescherming verplicht.
ONVEILIGE SITUATIES EN HANDELINGEN
 1. Wanneer iemand een onveilige situatie of handeling constateert moet hij of zij onmiddellijk de betreffende medewerker hierop attenderen en dit melden bij de uitvoerder.
ROKEN OP DE BOUWPLAATS
 1. Op bouwwerken, waar maar één keet staat, mag het roken uitsluitend buiten de keet geschieden.

 

Voorgaande doen we omdat 'wij te gast zijn, wij ons als gasten gedragen omdat wij uiteindelijk ook graag geziene gasten willen blijven, en dat we veilig willen werken. Onze en uw gezondheid is ons grootste goed!'.