Waarom duurzaam bouwen ?

Duurzaam bouwen is een trend die niet meer zal verdwijnen. Ook de verantwoording van een onderneming aan haar omgeving is tegenwoordig gelukkig een belangrijk punt geworden. Een keuze voor duurzaam bouwen, maar ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is respect tonen voor mens en milieu.

De argumenten om voor duurzaam bouwen te kiezen zijn heel uiteenlopen. De belangrijkste argumenten zijn het gevaar van uitputting van grondstoffen en ieders verantwoordelijkheid voor de leefomstandigheden van nu en de toekomst. Dit betekent voor ons, zo weinig mogelijk energie gebruiken/ verbruiken zodat de kinderen van onze kinderen met onze aarde verder kunnen.

Overheid en duurzaam bouwen

Onze overheid helpt mee bij duurzaam bouwen Bij duurzaam bouwen gaat het erom dat wij onze huidige bouwactiviteiten zodanig uitvoeren dat anderen daar in de toekomst geen hinder van ondervinden. Onze overheid stimuleert duurzaam bouwen. Ze neemt daarom steeds meer maatregelen om het energieverbruik te verlagen om zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Eén van deze duurzaam bouwen maatregelen is dat nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een minimale Energie Prestatie Norm (EPN). Deze norm wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en geeft aan hoe energiezuinig uw huis is. De EPC wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en het bewonersgedrag. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het huis. Op dit moment moet iedere nieuwbouw woning voldoen aan een EPC van 0,6.

Voor een lage(re) EPC (Energie Prestatie Coëfficient) kunt u bij duurzaam bouwen denken aan het inzetten van:

 • Betere isolatie van uw huis (RC-waarde).

 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht ( WTW-box);

 • Warmteterugwinning uit douchewater (Douchewater WTW; energiebesparing);

 • Groter raamoppervlak op het zuiden;

 • Hoog rendement verwarming en hoog rendement warm tapwaterbereiding (energiebesparing);

 •  Bijdrage van een zonne-energiesysteem (zonneboilers, zonnepanelen);

 • Warmtepompsystemen;

 • Vloerverwarming;

 • FlexFrameBouw (EPC-waarde van 0.4!).

De lokale overheden (provincie, gemeenten) gaan soms nog verder in het duurzaam bouwen en leggen in bepaalde bestemmingsplannen vast dat iedere nieuwbouw woning moet voldoen aan hogere eisen of aan het nationaal pakket duurzaam bouwen.

Voorbeelden van eisen voor duurzaam bouwen Nieuwbouwwijken waarbij geen gasaansluitingen worden aangelegd door de gemeente. Dit betekend dat de woningen op een alternatieve wijze moeten worden verwarmd. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan warmtepompsystemen. Dit zijn systemen die het huis verwarmen door gebruik te maken van aardwarmte.

 • Nieuwbouw wijken waarbij de gemeente eist dat er gebruik gemaakt wordt van fsc hout, het doel hiervan is een ecologisch en sociaal verantwoorde manier van houtproductie te stimuleren;

 • Gebruik maken van zonneboilers (voor het opwarmen van water i.p.v. gas of elektrisch) of zonnecellen (voor het opwekken van energie in het kader van energiebesparing);

 • Gebruik maken van HR++-glas met U <= 1,2 W/m².K in alle verwarmde ruimten.

 • Verder zijn er nog vele duurzaam bouwen eisen waar u als bewoner aan kunt voldoen.

Enkele duurzame tips:

 • Breng een brievenbus met verbeterde tochtwerendheid aan;

 • Maak tuinafscherming/privacyschermen door middel van beplanting, gevlochten scherm of FSC-hout of keurmerkhout;

 • Plaats een regenton voor het besproeien van uw tuin bij uw huis;

 • Waterbesparende kranen voor een lager waterverbruik (energiebesparing).

Uw voordelen bij duurzaam bouwen:

 • Energiebesparing en dus veel lagere stookkosten;

 • Minder waterverbruik voor lagere vaste kosten;

 • Gebruik maken van energiebronnen die niet uitputbaar zijn en daardoor minder afhankelijk zijn van stijgende energiekosten;

 • Betere leefomstandigheden voor u en de volgende generaties;

 • Mogelijkheden voor andere hypotheekvormen (klimaathypotheken);

 • Subsidiemogelijkheden.

Wij kunnen u informeren over 'milieuclassificaties van bouwproducten' met een zgn. Dubokeur. Daarnaast zijn wij al jaren MeerMetMinder deelnemer.

Wij nodigen u graag uit om uw (mogelijke) woning verder te verduurzamen!.